Dotácie a možnosti spolufinancovania zelených riešení

Dotácie Zelená Domácnostiam II


Domácnosti môžu už teraz využiť dotácie z programu Zelená domácnostiam II.

Získať môžete dotácie na tepelné čerpadlá, dotácie na slnečný kolektor, dotácie na fotovoltické panely a dotácie na kotol na biomasu.

O príspevok môžu požiadať žiadatelia s miestom realizácie z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Ak máte záujem využiť tieto dotácie, stačí požiadať o návrh riešenia a naši certifikovaní partneri Vám vypracujú cenovú ponuku a poradia s ďalším postupom.

Dotácie na fotovoltickú elektráreň pre firmy


Firmy môžu požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku až do výšky 60% investície do Fotovoltickej elektrárne.

Výška príspevku je od 20 tis.€ po max. 200 tis.€.

O príspevok môžu požiadať žiadatelia s miestom realizácie z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Ak máte záujem využiť tieto dotácie, stačí požiadať o návrh riešenia ako firma so záujmom o výrobu elektriny a náš certifikovaný partner Vám vypracuje cenovú ponuku a poradí s ďalším postupom.

Dotácie Plán Obnovy


Plán obnovy má priniesť investície za 6,575 miliardy €. O jeho konečnej podobe ešte nie je rozhodnuté.